Slide1 (120 000)


SLUTA TA PENGAR FRÅN ÖBO

Örebro kommun kommer under 2015 att ta 30 miljoner från det allmännyttiga bostadsbolaget ÖBO i en s.k. värdeöverföring. Örebros politiker har försvarat det här och hävdat att det inte ska påverka ÖBO:s hyresgäster, men det är inte sant.

Att kommunen tar 30 miljoner från ÖBO skadar både bolaget och drabbar hyresgästerna som får vara med och betala. För den enskilde hyresgästen motsvara värdeöverföringen 1200 kr per år.